MDI/Interaktionsdesign
Seminarium i interaktionsdesign II, vt 03

 
 
program | kurser | studenter | projekt | lärare
 
 
 
 
Kursinformation
 

Kursansvar:
Peter Ljungstrand och Johan Redström

Examinator:
Lars Hallnäs

Upplägg:
Kursen består av en seminarieserie i kombination med projektarbete. Seminariet består av tre delar:
(i) Seminarier+workshops
(ii) Projektpresentationer
(iii) Presentation/diskussion av artiklar i seminariekompendiet

Kurslitteratur:
- Dunne, A. (1999). Hertzian Tales; Electronic products, aesthetic experience and critical design. RCA CRD Research publications; London, UK.
- Jones, J. C. (1992). Design Methods, second edition. John Wiley & Sons.
- Woodham, J. M. (1997). Twentieth-Century Design. Oxford University Press
- Artikelkompendium "Seminarium i interaktionsdesign"

I samband med workshops tillkommer kompletterande texter.

Examination:
För att bli godkänd på seminariekurserna krävs:
(i) aktiv närvaro vid seminarier, workshops, projekthandledning och projektarbete i grupp
(ii) godkänd redovisning av samtliga workshops,
(iii) godkänt betyg på muntlig redovisning av projektförslag och projekt,
(iv) godkänt betyg på skriftlig redovisning av projektförslag och projekt,
(v) godkänt betyg på terminsuppsats (individuellt skriven),
(vi) godkänt betyg på muntlig tentamen,

 

Projekt
Under våren görs ett större projekt med inriktning mot gestaltning och estetik inom interaktionsdesign. Projektet avslutas med en utställning i maj.

Leverabler och deadlines:

  • Projektförslag. Kort skriftlig presentation av projektet inkl. designkoncept, målsättningar och arbetsplan. 1/3
  • Muntlig presentation av projektförslag. 10/3
  • Muntlig redovisning av projekt. 28/4
  • Webpresentation av projektet. Ska innehålla såväl redovisning av arbetet med avseende på vad som är gjort (designkoncept, arbetsprocess, skisser/prototyper, resultat, etc.) som reflektioner och funderingar kring arbetet. Fokus ska ligga på frågeställningar rörande gestaltning och uttryck. 5/5
  • Individuell kortare text (2-4 sidor) i anslutning till projektarbetet. 9/5

 

Terminssuppsats
Terminsuppsatsen ska behandla ett av följande två ämnen:

Uppsatsen ska vara individuellt författad, omfatta 5-8 sidor och ska lämnas in senast fredagen den 12/5.

 

Seminarier/workshops

Tid och plats:
Workshops: 10-16
Projektpresentationer: 10-16
Uppsatsseminarier: 10-12
Samtliga på måndagar i Vin Cerf, IT-universitetet, Lindholmen.

Redovisning av workshops:
Resultat från workshops redovisas i skriftlig form (ca. en sida text + ev. bilder, skisser, etc. per grupp). Texten + skisser, bilder, m.m. sätts upp i designstudion senast torsdagen efter det att workshopen ägt rum. Materialet tas ner när nästa resultat ska sättas upp och inlämnas till kursansvarig senast torsdagen veckan efter workshopen.

Workshops 1-2: designprogram för datorsaker

Obs! 20/1, kl. 16: Gästföreläsning: Privacy in Ubiquitous Computing Systems
Marc Langheinrich, Institute for Pervasive Computing, Dep. of Computer Science, ETH Zentrum, Switzerland.

Workshops 3-4: datorteknologi som designmaterial

1/3 Deadline för projektförslag

Workshops 5-7: interaktionsdesign som akt-design

10/3: Presentation av projektförslag

17/3: Presentation av lästa uppsatser
Sebastian Pettersson & Leif Tannfors: From Use to Presence; on the expressions and aesthetics of everyday computational things
Annika Harup & Jonas Karner: Alternatives: Exploring Informational Appliances through Conceptual Design Proposals

24/3: Presentation av lästa uppsatser
Olivia Dahlén & Charlotta Måhlin: The move to Information Appliances
Maria Larsson & Sara Ogbonnaya: Art and technology; aesthetics redefined

31/3: Inget seminarium pga Spelforum

7/4: Presentation av lästa uppsatser
René Lundgaard Kristensen & Lars Jessen: Hertzian Tales
Johannes Hedberg & Henrik Olofsson: The role of the Artist-Designer

(14/4: Inget seminarium)

(21/4: Inget seminarium (annandag påsk))

28/4: Presentation av projekt

5/5: Presentation av lästa uppsatser
Anna Dahlberg och Anna Götesson: Declaration by Design: Rhetoric Argument and Demonstration in Design Practice
Rasmus Hedin & Linn Nedergård: Extreme Characters and Interaction Relabelling.
Deadline för webpresentation av projekt.

9/5: Deadline för individuell text i anslutning till projekt.

12/5: Presentation av lästa uppsatser
Jenny Antonsson & Samuel Palm: Post, E.R., Orth, M., Russo, P.R., Gershenfeld, N. (2000). E-broidery: Design and Fabrication of Textile-based Computing.
Torbjörn Jacobsson: Seago, A. & Dunne, A. (1999). New Methodologies in Art and Design Research: The Object as Discourse.
Deadline för terminsuppsats.

19/5: Reservtillfälle / arbete med projekt och utställning

26/5: Reservtillfälle / arbete med projekt och utställning

2/6: Avslutningsseminarium  

©2003 id|c