MDI/Interaktionsdesign
Läskurs: designteori, 5p

 
 
program | kurser | studenter | projekt | lärare
 
 
 
 

Kursinformation

Kursansvarig: Johan Redström

Kursen organiseras som en läskurs, dvs, studenten förväntas att på egen hand ta till sig materialet. Arbetet redovisas i form av en hemtentamen. Hemtentan kommer att bli sista veckan (V18) i april, dvs mellan 28/4 och 5/5. (Den kommer att distribueras via e-post.)

Syftet med kursen är att ge en möjlighet till att sätta sig in i, och få en överblick över, designteori med fokus på diskussionen kring designforskning och design som akademiskt område.
 

Litteratur

Böcker
Monö, R. Design for Product Understanding. Liber 1997.

Schön, D. A. The Reflective Practitioner. Ashgate 1991.
 

Artiklar och utdrag ur böcker (distribueras av kursansvarig)
Borgman, A. (1995). The Depth of Design. Ur: Margolin, V. & Buchanan, R. (ed.): Discovering Design; Explorations in Design Studies. University of Chicago Press.

Buchanan, R. (1989). Declaration by Design: Rhetoric, Argument, and Demonstration in Design Practice. Ur: Margolin, V. (ed.): Design Discourse; History, Theory, Criticism, pp. 91- 109. Chicago Press.

Buchanan, R. (1995). Wicked Problems in Design Thinking. Ur: Margolin, V. & Buchanan, R. (eds.): The Idea of Design; A Design Issues Reader, pp. 3-20. MIT Press.

Button, G. (2000). The ethnographic tradition and design. I: Design Studies, Vol. 21, No. 4, July 2000, pp. 319-332. Elsevier Science Ltd.

Dahlbom, B. (2001). The Idea of An Artificial Science. Manuskript för B. Dahlbom, S. Beckman & G. B. Nilsson, Artifacts and Artificial Science.

Ehn, P. (2002). Neither Bauhäsler nor Nerd; Educating the interaction designer. Ur: Proceedings of Designing Interactive Systems 2002, pp. 19-23. ACM Press.

Maeda, J. (2002). Some Recent Thoughts on Digital Media. Ur: Proceedings of Designing Interactive Systems 2002, pp. 15-18. ACM Press.

Margolin, V. (2002). Thinking about design at the end of the Millenium. Utdrag ur: The Politics of the Artificial, University of Chicago Press.

Mitchell, C. T. (1993). Design Research. Utdrag ur: Redefining Designing; From Form to Experience. Van Nostrand Reinhold.

Seago, A. & Dunne, A. (1999). New Methodologies in Art and Design Research: The Object as Discourse. I: Design Issues, Vol 15. No. 2, Summer 1999, pp. 11-18. MIT Press.

Winograd, T. & Flores, F. (1986). Using computers: a direction for design. Utdrag ur: Understanding Computers and Cognition; A New Foundation for Design. Ablex Publishing Corporation.
 

Examination
Betyg på kursen ges i form av U, 3, 4, 5.

Kursen tenteras i form av en hemtenta mot slutet av kursen. Tiden för att skriva hemtentan kommer att vara begränsad.

För att klara betyg 3 på hemtentan bör man ha läst och reflekterat över minst följande texter:
- Monö, R. Design for Product Understanding. Liber 1997.
- Schön, D. A. The Reflective Practitioner. Ashgate 1991.
- Ehn, P. (2002). Neither Bauhäsler nor Nerd; Educating the interaction designer. Ur: Proceedings of Designing Interactive Systems 2002, pp. 19-23. ACM Press.
- Maeda, J. (2002). Some Recent Thoughts on Digital Media. Ur: Proceedings of Designing Interactive Systems 2002, pp. 15-18. ACM Press.
- Margolin, V. (2002). Thinking about design at the end of the Millenium. Utdrag ur: The Politics of the Artificial, University of Chicago Press.

För att klara betyg 4 bör man ha läst och reflekterat över samtliga texter i kursen.

För betyget 5 tillkommer på hemtentan att skriva en kortare uppsats kring ett givet tema rörande relationen mellan (någon viss) designteori och interaktionsdesign.

 

 
©2002 id|c