Senaste uppdaterad: 2002-10-09

Projektuppgift 1 för Interaktionsdesignseminarium I

Tillägg, förtydliganden och rättelser

2002-10-09: Små språkändringar och lagt in extra handledningstillfälle.

Bakgrund

Att använda sig av webbsidor har blivit ett populärt sätt att komma åt information allt eftersom fler har tillgång till Internet. Dessa sidor har (nästan alltid) tagits fram för att kunna presenteras på förhållandevis stora skärmar med hygglig upplösning.

På senare år har dock handdatorer slagit igenom som ett praktiskt sätt att ta med sig information när man inte är vid en stationär dator. Med hjälp av trådlösa nätverk eller modem behöver man dessutom inte bekymrar sig över att komma ihåg att synkronisera information med sin vanliga dator, man hämtar helt enkelt den information man behöver när man behöver den. Tyvärr blir detta problematiskt när man ska se på webbsidor eftersom sidorna sällan är anpassade för att presenteras med det mer begränsade resurser som finns på en handdator.

Uppgift

Er uppgift är att utveckla en webbläsare för Pocket PC som klarar av enklare webbsidor. Webbläsaren ska använda sig av en informationsvisualiseringsteknik som antingen bygger på tidigare tekniker eller uppfunnen av er.

Uppgiften kan sammanfattas i följande deluppgifter:

Alla deluppgifter måste vara avklarade för godkännande. Ifall ni inte kan uppfylla något av ska ni kontakta Staffan omgående. Med andra ord, ni ska leverera följande resultat:

Schema

Seminarietillfälle är som i resten av kursen på måndagar 10.00 till 12.00. Handledningstillfällen är i regel på måndagar 13.00 till 15.00 och torsdagar 10.00 till 12.00 med början den 9/9. Schema för handledningstillfällen finns på separat sida [uppdaterad 2002-08-23].

Vecka Aktivitet
35Introduktion.
36 2/9 10.00-12.00: Seminarie om allmänna principer och tekniker inom Informationsvisualisering (Kurslitteratur).
2/9 15.00-17.00: Workshop om Javas fönstergränssnittssystem (AWT) med speciellt fokus på händelsestyrning (events).
37 9/9 10.00-12.00: Seminarie om visualisering av text och webbsidor (Kurslitteratur).
2/9 15.00-17.00: Extra workshop om Java fönstergränssnitt (AWT) med speciellt fokus på händelsestyrning (events).
12/9 13.00-15.00: Workshop om den parser som ni ska använda för att dela upp HTML-kod i projektet.
38 16/9 10.00-12.00: Seminarie om interaktion och visualisering på små skärmar (Kurslitteratur).
19/9: Deadline för att presentera en ren bildläsare. Sker under handledningen.
39 26/9: Presentation av teknik för godkännande. Sker under handledningen.
30/9 10.00-12.00: Staffan är inte med på handledningen.
40 3/10: Deadline för att presentera en bildläsare som klarar flera bilder och länkar. Sker under handledningen.
41 7/10: Första version av projektredovisning ska lämnas in. Observera att första version inte betyder att det behöver vara en slutgiltig version, det är ett utkast så att vi kan se hur ni har tänkt lägga upp rapporten och ge respons. Naturligtvis är det bättre ju närmare perfektion den är, men det är inte ett krav för detta datum. Vi har lagt upp en sida med en "mall" (snarare en sida med förslag och råd) för vad som ska finnas med i rapporten.
42
43 21/10: Redovisning av projektet, dvs muntlig presentation av prototyp och inlämning av rapport, webbsida och personlig text.

Material

Följande material finns att tillgå för att lösa uppgiften:

Redovisning

Det kan verka som att ni behöver redovisa väldigt många saker för kursen, men planerar ni lite grann kan mycket av det ni gör användas till flera av delmomenten. Programmeringsuppgifterna är t.ex. till för att ni ska implementera funktionalitet som ni behöver i er webbläsare. Redovisningen av projektet består av följande moment:

Redovisningsdatum för demonstrationen och inlämningen av projektrapporten är 2002-10-21.

Lycka till!

/Staffan