MDI/Interaktionsdesign
Seminarium i interaktionsdesign I, ht 02

 
 
program | kurser | studenter | lärare
 
 
 
 

Projektsidor:
Kursen är nu avslutad. Studentprojekten som gjordes inom kursen finns här:
InfoVis
UbiComp

 

Kursinformation
 

Kursansvar:
Lars Hallnäs och Johan Redström

Upplägg:
Seminariet består av tre delar:
(i) Seminarier kring designprogram, begrepp, metoder m.m.
(ii) Temaseminarier i samband med projekt
(iii) Presentation/diskussion av artiklar i seminariekompendiet

Inom ramen för seminariet görs två större projekt:
V35-43:
Informationsvisualisering (Projektansvarig: Staffan Björk)
V44-50: Ubiquitous Computing (Projektansvarig: Peter Ljungstrand)

Kurslitteratur:
- Dunne, A. (1999). Hertzian Tales; Electronic products, aesthetic experience and critical design. RCA CRD Research publications; London, UK.
- Jones, J. C. (1992). Design Methods, second edition. John Wiley & Sons.
- Woodham, J. M. (1997). Twentieth-Century Design. Oxford University Press
- Artikelkompendium "Seminarium i interaktionsdesign"

I samband med projekt tillkommer kompletterande artiklar och texter. Distribueras av resp. projektansvarig.

Examination:
För att bli godkänd på seminariekurserna krävs:
(i) aktiv närvaro vid seminarier, projekthandledning och projektarbete i grupp,
(ii) godkänt betyg på muntlig projektredovisning,
(iii) godkänt betyg på skriftlig projektredovisning,
(iv) godkänt betyg på terminsuppsats (individuellt skriven),
(v) godkänt betyg på muntlig tentamen som avslutar kursen.

 

Terminssuppsats
Terminsuppsatsen ska vara individuellt skriven och behandla ett av följande två ämnen:

- Informationsvisualisering - ett designförslag.

- Några UbiComp-saker - en ideskiss.

Uppsatsen ska vara inlämnad senast fredagen den 6/12.

 

Seminarier

Tid och plats:
Måndagar kl. 10-12 i BESK (om inte annat anges).

26/8: Introduktion

2/9: Tema 1: Informationsvisualisering
(Se projektsidor för mer information)

9/9: Tema 1: Informationsvisualisering
(Se projektsidor för mer information)

16/9: Tema 1: Informationsvisualisering (i Vin Cerf)
(Se projektsidor för mer information)

23/9: Interaktionsdesign - designprogram
Introduktion till arbete med designprogram samt översikt över nyare program inom interaktionsdesign såsom ubiquitous computing, wearable computing, augmented reality, tangible user interfaces, information appliances, etc.
Referenslitteratur:
- Ishii, H. & Ullmer, B. (1997). Tangible Bits: Towards Seamless Interfaces between People, Bits and Atoms. I: Proceedings of CHI 97, pp. 234-241. ACM Press.
- Mann, S. (1997). Wearable Computing: A First Step Toward Personal Imaging. I: IEEE Computer, Vol. 30, No. 2, February 1997, pp. 25-32. IEEE
- Norman, D. A. (1998). Information Appliances. Utdrag ur: The Invisible Computer. MIT Press.
- Weiser, M. (1991). The Computer for the 21st Century. I: Scientific American, September 1991, pp. 933-940.
- Weiser, M. & Brown, J. S. (1996). The Coming Age of Calm Technology Available at: http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/acmfuture2endnote.htm
- Wellner, P., Mackay, W. and Gold. R. (eds.) (1993) Back to the Real World. Special issue on Computer-Augmented Environments. I: Communications of the ACM, Vol. 36, no. 7, pp. 24-97. ACM Press.
- Wellner, P. (1993). Interacting with paper on the DigitalDesk. I: Communications of the ACM July 1993, Volume 36 Issue 7. ACM Press.

30/9: Interaktionsdesign - material och form i interaktionsdesign
En introduktion till centrala material- och formbegrepp inom interaktionsdesign. Seminarium om interaktionsdesign som rum- och tidsdesign.
Referenslitteratur:
- Crampton Smith, G. & Tabor, P. (1996). The Role of the Artist-Designer. In: Winograd, T. (ed.): Bringing Design to Software, pp. 37-57. Addison-Wesley.
- Jones, J. C. (1992). Design Methods, second edition. John Wiley & Sons. - kapitel 1.
- Weiser, M. (1996). Open House. In: Review, the web magazine of the Interactive Telecom-munications Program of New York University, ITP Review 2.0, March 1996. http://www.itp.tsoa.nyu.edu/~review
- Zaccai,G.(1995).Art and Technology,Aesthetics Redefined.In:Buchanan,R.& Margolin,V.(eds.):Discovering Design -Explorations in Design Studies,pp.3-12.The University of Chigaco Press.

7/10: Presentation av lästa uppsatser
Grupp 1: Magnus Jonasson & Maria Åresund: Slow Technology - Designing for Reflection.
Grupp 2: Lina Börjeskog & Kicki Rillnert: Casablanca - Designing social communication devices for the home.

14/10: Presentation av lästa uppsatser
Grupp 3: Johan Andersson & Annika Lundberg: The Character of Things
Grupp 4: Emelie Normand & Agnieszka Szczesniak: Wearable Computing - A first step toward personal imaging.

21/10: Tema 1: Informationsvisualisering - projektredovisning
(Se projektsidor för mer information)

28/10: Tema 2: Ubiquitous Computing
(Se projektsidor för mer information)

4/11: Tema 2: Ubiquitous Computing
(Se projektsidor för mer information)

11/11: Tema 2: Ubiquitous Computing
(Se projektsidor för mer information)

18/11: Interaktionsdesign - designmetoder
En introduktion till diskussionen kring designmetoder.
Referenslitteratur:
- Ehn, P. (1989). The Art and Science of Designing Computing Artifacts. In: Scandinavian Journal of Information Systems, Vol 1, pp. 21-42.
- Jones, J. C. (1992). Design Methods, second edition. John Wiley & Sons. - kapitel 2-6.
- Lundequist, J. (1995). Design och produktutveckling. Studentlitteratur.
- Woodham, J.M. (1997). Twentieth-Century Design. Oxford University Press. - kapitel 1-3.

25/11: Presentation av lästa uppsatser
Grupp 5: Anders Öhlund & Lars Friden: Art and Technology, Aesthetics Redefined (Zaccai, G.)
Grupp 6: Jens Ingensand & Mikael Ståhlberg: The Computer for the 21st Century (Weiser, M.).

2/12: Presentation av lästa uppsatser
Grupp 7: Cecilia Eriksson & Anna Johansson: Open House (Weiser 1996)
Grupp 8: Björn Sarnold & Nicolas Makelberge: Interaction Relabelling and Extreme Characters (Djajadiningrat et al 2000)

12/12 (flyttat från 9/12): Tema 2: Ubiquitous Computing - projektredovisning
(Se projektsidor för mer information)

16/12: Muntlig tentamen
Schema...
 

©2003 id|c