Välkommen till Människa-datorinteraktion ht 2003

senast ändrad: 2003-12-16 19:08

Ny plats för labskåp: Labskåpet för MDI har flyttats till EDIT-huset, plan 5, i riktning mot "linsen".

Omtentamen sker Må 12:e jan 14.15-18.15, M-huset

Tid för inlämning av underkända inlämningsuppgifter (+ individuella uppsatser) är 2004-01-12, i labskåpet.

Bilder från prototypövningen.

Kursen ges i två versioner, 4p (Chalmers) samt 5p (GU samt IT-universitetet). All undervisning sker gemensamt, men för studenter som läser 5p-varianten skall en individuell uppsats utföras. Se kursmoment nedan.

Kursansvarig

Erik Eliasson, erel@cs.chalmers.se

Medverkande lärare

Christina von Dorrien (Carmen Systems)
Erik Eliasson (Chalmers)
Patricija Jaksetic (Newmad Technologies)
Erik Wistrand (Newmad Technologies)

Kurslitteratur

Kursmoment

I kursen ingår tre undervisningmoment, föreläsningar, övningar och handledning. I kursen ingår dessutom en obligatorisk inlämningsuppgift, till vilken det ges handledning. De studenter som läser 5p-varianten skall dessutom utföra en enskild uppsats.
Föreläsningar
Tisdagar 13-15 i Palmstedtssalen (utom 30/9 då vi är i HA1)
Torsdagar 8-10 i HA1

Kursanteckningar kommer att publiceras på webbsidan kontinuerligt.

 1. Föreläsningsanteckningar 2003-09-02, Introduktion (pdf) (Preece kap 1)
 2. Föreläsningsanteckningar 2003-09-04, Perception (pdf) (Preece kap 3)
 3. Föreläsningsanteckningar 2003-09-09, Kognition (pdf) (Preece kap 3)
 4. Föreläsningsanteckningar 2003-09-11, Designmetodik (pdf) (Preece kap 1, 6)
 5. Föreläsningsanteckningar 2003-09-16, Datainsamling (pdf) (Preece kap 9.4, 12,13)
 6. Föreläsningsanteckningar 2003-09-18, Användar- och uppgiftsanalys (pdf) (Preece kap 1.5, 2.1-2.2, 7, 9, (14) )
 7. Föreläsningsanteckningar 2003-09-23
  Del I - Design (pdf) (Preece kap 2.3-2.6)
  Del II - Prototyper (pdf) (Preece kap 8.1-8.3)
 8. Föreläsningsanteckningar 2003-09-25 Interaktion & Kommunikation (pdf) (Preece kap 4)
 9. Föreläsningsanteckningar 2003-09-30 Evaluering (pdf) (Preece kap 10-11, 12.3-12.5, 13.4-13.5, 14.1-14.3)
 10. Föreläsningsanteckningar 2003-10-02, Experimentell design
  Del I
  Del II
 11. Föreläsningsanteckningar 2003-10-07 Skärmdesign (pdf)
 12. Föreläsningsanteckningar 2003-10-09 Visualisering (pdf)
 13. Föreläsningsanteckningar 2003-10-14 Historik (pdf)
 14. Föreläsningsanteckningar 2003-10-16 Tentamensgenomgång (pdf)

övningar
Kursdeltagarna delas in i fem övningsgrupper, A-E, och har övning enligt nedanstående schema.

Grupp A och B: Tisdag 15-17, FL51, 61
Grupp C: Onsdag 10-12, MD10 (lv 1,3,4,5,7). MD3 (lv 2, 6)
Grupp D och E: Torsdag 10-12, EL42, 43

övningar kommer att publiceras på webbsidan kontinuerligt.

 1. övning lv 1, Preece s5, Activity 1.1
 2. övning lv 2, Preece s103, Assignment
 3. övning lv 3, Redovising samt diskussion av övning lv 2
 4. övning lv 4, Buxtons Less is More skall vara genomläst.
  Frågor till artikeln.
  Prototypövning. Bilder från prototypövningen
 5. övning lv 5, Strommens When the Interface is a Talking Dinosaur skall vara genomläst.

Handledning
Handledning på inlämningsuppgiften och enskild uppsats sker enligt:

Onsdag 13-15. S4 MC
Fredag 13-15, MD10

Extra handledning för uppsatsen: Måndag 27/10, 15-17, S4

Tentamen

Omtentamen sker Må 12:e jan 14.15-18.15, M-huset

Tentamen kommer att innehålla en obligatorisk samt en frivillig del. Se exempel nedan.

Gamla tentor kommer att gås igenom under kursens sista vecka, både på övningstillfällen och under torsdagens föreläsning.

Examination

För godkänd kurs, krävs godkänd inlämningsuppgift, godkänd skriftlig tentamen, samt för de studenter som läser 5p-varianten, godkänd enskild uppsats.

Samtliga ovanståande moment är betygsgrundande, enligt följande ungefärliga metod

4p: Skriftlig tentamen 60%, inlämningsuppgift 40%
5p: Skriftlig tentamen 50%, inlämningsuppgift 30%, uppsats 20%