Programming is a way of thinking, not a rote skill. Learning about “for” loops is not learning to program, any more than learning about pencils is learning to draw.

Introduktion

Välkomna, Bienvenue, Welcome! Denna kurs är ert första möte med programmeringsundervisningen här på Göteborgs Universitet (GU) och Chalmers. Kursen ges under nollperiodens två första veckor som en förberedelse inför höstens ordinarie programmeringsundervisning.

Syfte

Kursens främsta mål är att lära er att lära er att programmera, samt att ge er en introduktion till vad det innebär att vara programmerare. Programmering handlar om så mycket mer än att kunna ett programspråk, och kursens mål är att ge er verktyg, vanor och rutiner för att hantera de utmaningar ni kommer att möta, i den kommande programmeringsundervisningen och i rollen som programmerare. Kursen använder programspråket Python, men detta är inte en kurs i Python. Vi använder Python som verktyg och plattform för att introducera de utmaningar som ni förväntas möta framöver, och det är er förmåga att hantera dessa utmaningar som är kursens främsta lärandemål.

Examination

Kursen examineras genom

 • deltagande på föreläsningar och övningstillfällen
 • vid kursens slut, uppvisande av ett eller flera fungerande program av lämplig svårighetsgrad
 • för GU-studenter, närvaro vid och deltagande i en avslutande workshop, se nedan

Kursinformation

Kursen hålls i fem block, där varje block består av två timmar programmerande följt av en uppföljande timme föreläsning och diskussion. (För det första och inledande blocket är ordningen omvänd så att diskussionen inleder, och programmerandet följer.)

Kursansvarig
Niklas Broberg (niklas dot broberg at chalmers dot se)
Biträdande
Alex Gerdes (alex dot gerdes at cse dot gu dot se)

Anteckningar från föreläsningar

 • Introduktion [pdf]
 • Metakognition [pdf]
 • Uppföljning [pdf]
 • Lärandeprocess [pdf]
 • Framtid [DV]

Information för respektive program

Datavetenskap, GU

Schema

Föreläsningar hålls i sal EA. Övningspass hålls i datorsalarna 3507 och 3582. I kursen ingår en workshop om prokrastinering, fredag 31/8, kl 10-12, i sal EA.

 • 22 (ons): 14-17 (börjar med föreläsning)
 • 23 (tor): 9-12
 • 27 (mån): 9-12
 • 28 (tis): 8-11
 • 29 (ons): 9-12
 • 30 (tor): 13-15 (extra övningstillfälle för demonstration)
 • 28 (fre): 10-12 (föreläsning)

Assistenter

Adam Jenderbo, Erik Jungmark, Joakim Wingård, Ken Bäcklund, Thomas Li

Informationsteknik, Chalmers

Schema

Föreläsningar hålls i sal HC4. Övningspass hålls i datorsal 2480 samt E-studion.

 • 22 (ons): 9-12 (börjar med föreläsning)
 • 24 (fre): 9-12
 • 27 (mån): 14-17
 • 28 (tis): 9-12
 • 30 (tor): 11-12 (övning) + 13-14 (övning forts.) + 14-15 (föreläsning)

Assistenter

Abdulatif al Shriaf, Agnes Mårdh, Anton Hägermalm, Fredrik Burhöi Bengtsson, Gustav Lahti, Martin Hilgendorf, Philip Warfvinge, Robert Agrell, Vidar Magnusson, Yazan Ghafir

Datateknik, Chalmers

Schema

Föreläsningar hålls i sal HC1. Övningspass hålls i datorsalarna 3354, 3358 samt 2505.

 • 22 (ons): 13-16 (börjar med föreläsning)
 • 23 (tor): 8-11
 • 27 (mån): 13-16
 • 29 (ons): 8-11
 • 30 (tor): 13-16

Assistenter

Algot Johansson, Anton Fredriksson, Björn Werner, David Hedgren, Eric Guldbrand, Henrik Rostedt, Hugo Simonsson, Johannes Nilsson, Lukas Skystedt, Oskar Grönqvist, Stanisław Zwierzchowski

Resurser

General
Stack Overflow
Python
Hemsida: python.org
Dokumentation av standardbibliotek
Python tutorials
python.org
codecademy.org
LearnPython.org
Learn Python the Hard Way
Google Python Class
LMGTFY
Biblioteket Pygame
Hemsida: pygame.org
Dokumentation och tutorials
Fler tutorials
Egen installation av (begränsad) pygame på Linux-systemen
Pygame för egen Mac
Wrapper till Pygame
Wrapper för att underlätta användandet av Pygame
PyCharm IDE
Hemsida
Dokumentation och demos
Quickstart

Övningar