Objektorienterat Programmeringsprojekt

Informationen på dessa websidor hörför sig till kurstillfället som går läsperiod 1, höstterminen HT-2018. Vi kommer att uppdatera kurshemsidan under kursens gång, så kolla denna med jämna mellanrum.

Senaste nytt

Den här veckan (43)

Måndag, 29/10 Tisdag, 30/10 Onsdag, 01/11
Muntlig presentation (10-17 in EDIT EE) Muntlig presentation (08-12 in EDIT EE) Muntlig presentation (09-12 in EDIT EE)

Kursens upplägg

Vi kommer att ha:

Parallellt med detta genomför studenterna, i grupper om fyra/fem, ett fullständig utvecklingprojekt i form av ett mindre mjukvaruprojekt. I projektet ingår obligatoriska veckovisa handledarmöten och en muntlig slutpresentation.

Veckoplanering

Här är en (grov) översikt över kursen per vecka. Ämnenna spelar förmodligen ut över från ena vecka till den andra.

(Läsvecka / Att göra och diskutera på veckomöte)

  1. Bestäm projekt, preliminärt GUI, user stories, prototypning, samt workshop Maven/Git
  2. Domänmodell, mer prototypning, samt workshop JUnit/Travis
  3. Designmodell (torrköra User Stories m.h.a. design modell); körbar (ev. i form av tester bara)
  4. Design, MVC
  5. Mer design, servicess hantering av resurser
  6. Bygga på mer funktionalitet, tester, kvalitetsverktyg, dokumentation
  7. Samma som 6
  8. Gör kollegial granskning och fortsätter med 6
  9. Redovisning
Menu