Hemsidan
Senaste nytt
Föreläsningar
Övningar
Laborationer
Instuderingsfrågor
Examination
Övriga resurser

Ansvarig:
Uno Holmer

Uppdaterad:
5 Dec, 2017

CHALMERS - Data- och informationsteknik
Data- och informationsteknik


TDA550 - Objektorienterad programvaruutveckling, fk
för TKIEK-2, TKTFY-3 och TKTEM-3
Informationen på dessa WWW-sidor avser
kurstillfället som går höstterminen 2017. 
(Denna sida är under konstruktion).

Instuderingsfrågor

På denna sida kommer instuderingsfrågor att anslås veckovis under kursens gång.
Antalet frågor kommer att variera från vecka och vecka.
Instuderingsfrågorna tar upp det kursstoff som behandlats under föreläsningarna aktuell vecka.

Syftet med frågorna är att teknologen själv kontinuerligt kan kontrollera hur hon/han förstått det material som behandlas under kursen allteftersom materialet gås igenom.

Det är dock mycket lämpligt att göra instuderingsfrågorna tillsammans i en mindre grupp. Att formulera och diskuteras sina svar med någon annan är en effektiv inlärningsmetod.