Hemsidan
Senaste nytt
Föreläsningar
Övningar
Laborationer
Instuderingsfrågor
Examination
Övriga resurser

Ansvarig:
Uno Holmer

Uppdaterad:
5 Dec, 2017

CHALMERS - Data- och informationsteknik
Data- och informationsteknik


TDA550 - Objektorienterad programvaruutveckling, fk
för TKIEK-2, TKTFY-3 och TKTEM-3
Informationen på dessa WWW-sidor avser
kurstillfället som går höstterminen 2017. 

Föreläsningsschema

Datum Innehåll Mtrl
 Föreläsning 1

  Tisdag 31/10
  10-12


  Kursintroduktion.

  Att utveckla för förändring.
 
  Skrien kap 1.

  OH-bilder

  OH-bilder
 
Föreläsning 2

  Onsdag 1/11
  10-12

 Repetition av OOP-begrepp och Java
 
  OH-bilder
  Övningsuppgifter Lösningar
 
Föreläsning 3

  Fredag 3/11
  10-12

 Inställd
Föreläsning 3

  Onsdag 8/11
  13-15

 
  Arvsmekanismen
  Variabler och typer
  Typer och subtyper
 
  Skrien kap 2.1 - 2.7, Class Diagrams
 
  OH-bilder
Föreläsning 4

  Fredag 10/11
  8-10

 
  Polymorfism
  Dynamisk bindning
  Inkapsling
  Information hiding
  Access- och mutator-metoder
 
  Skrien kap 2.8 - 2.10
 
  OH-bilder
Föreläsning 5

  Tisdag 14/11
  10-12

 
  När skall implementationsarv användas?
  The Open-Closed Principle
  Liskov Substitution Principle
 
  Skrien kap 3.0-3.9
 
  OH-bilder
Föreläsning 6 (OBS tiden!)

  Onsdag 15/11
  10-12

 
  Eleganta metoder
  Separation of concern
  Kontraktbaserad design
  Självdokumenterande kod
 
  Skrien kap 4.0-4.6, 4.9-4.10
 
  OH-bilder
Föreläsning 7

  Fredag 17/11
  8-10

 
  Muterbara och icke-muterbara klasser
  Delegering
  Gränssnittet för en klass
 
  Skrien kapitel 5.
 
  OH-bilder
Föreläsning 8

  Tisdag 21/11
  10-12

 
  Metoden equals
  Metoden hashCode
  Metoden clone
  Gränssnittet Comparable
 
  Skrien kapitel 4.7 och 4.8.
  Methods Common to All Objects (Joshua Bloch)
  De delar i kursbok från grundkursen
  som behandlar equals, hashCode och clone.
 
  OH-bilder
Föreläsning 9

  Fredag 24/11
  8-10

 
  Designmönstret Template Method
  Designmönstret Strategy
  Gränsnittet Comparator
  Designmönstret Singleton
  Designmönstret State
 
  Skrien kapitel 3.10, 7.0, 7.2, 8.6
 
  OH-bilder
Föreläsning 10

  Tisdag 28/11
  10-12

 
  Fler designmönster
 
  Skrien kapitel 7.1, 7.3-7.5, 8.0-8.4, 8.7, 9.11
 (resten av kap. 7, 8 och 9 rekommenderas)
 
  OH-bilder
Föreläsning 11

  Fredag 1/12
  8-10

 
  Undantag
  Testning
 
  De delar i kursbok från grundkursen
  som behandlar exceptions.
 
  OH-bilder

  Kod testningsdemo
Föreläsning 12

  Tisdag 5/12
  10-12

 
  Generiska programenheter
  Designmönstret Iterator
  Samlingar
 
  Kapitel om generiska programenheter och
  Java Collections från läroboken i grundkursen
  och/eller Eck kapitel 10
  och/eller Java Tutorials.
 
  OH-bilder
Föreläsning 13

  Fredag 8/12
  10-12

 
  Javas I/O-ramverk
  Nästlade klasser
 
  De delar i kursbok från grundkursen som
  behandlar inre och anonyma klasser, eller
  Inside Java Interfaces and Inner Classes
  (sidan 2 och 3).
 
  De delar i kursbok från grundkursen
  som behandlar Javas I/O eller
  Eck kap 11.1-3 eller Java Tutorials
 
  OH-bilder
Föreläsning 14

  Tisdag 12/12
  10-12

 
  Orientering om trådar och trådsäkerhet
 
  De delar i kursbok från grundkursen
  som behandlar trådar, samt
  Eck: sect 12.1-4 eller Java Tutorials
 
  OH-bilder
 
  Kodexempel
Föreläsning 15

  Fredag 15/12
  10-12

 Repetition
 Tentamensfrågor