Hemsidan
Senaste nytt
Föreläsningar
Övningar
Laborationer
Instuderingsfrågor
Examination
Övriga resurser

Ansvarig:
Uno Holmer

Uppdaterad:
5 Dec, 2017

CHALMERS - Data- och informationsteknik
Data- och informationsteknik


TDA550 - Objektorienterad programvaruutveckling, fk
för TKIEK-2, TKTFY-3 och TKTEM-3
Informationen på dessa WWW-sidor avser
kurstillfället som går höstterminen 2017. 

Laborationer

All redovisning och kontroll av laborationer sker via Fire-systemet.

Instruktioner för inlämning:

Ni skall vara två personer i varje grupp.

Då det gäller Java, skall endast .java-filerna lämnas in. De läggs i Fire en och en. Inga .class- eller .doc-filer skall lämnas in.

Bara de filer ni skrivit själva och de som du ändrat i lämnas in. Det övriga filerna har ju lab-rättarna redan.

Då det gäller textbaserade inlämningsuppgifter, så skall de lämnas in som enkla textfiler (.txt-filer) eller som .pdf-filer.
Skicka alltså inte in Word-filer (.doc) eller filer i andra icke standardformat.

Här hittar du handledningstiderna och vem som handleder. Observera att datasal även är bokad onsdagar 10-12 och fredagar 8-10. Dock finns ingen handledning på dessa tider.

För att få tillgång till en datorarbetsplats under dessa handledda tider bokar ni er på en särskild bokningslista, som finns uppsatt på anslagstavlan i källarvåning i Linsen. Markera bokning med ert Fire-gruppnummer. Observera att varje grupp bara får boka ett pass åt gången. Först när detta pass är slutfört kan nästa pass bokas.

 • Lab 1: Att använda ett ramverk för Snake, Tetris och liknande.

  Sista inlämningsdag för deluppgift 1: måndag 6 nov kl 13:15
  Sista inlämningsdag för returer på del 1: fredag 17 nov kl 23:59.
  Sista inlämningsdag för deluppgift 2: fredag 17 nov kl 23:59.
  Sista inlämningsdag för returer på lab 1: fredag 24 nov kl 23:59.

 • Lab 2: Geometriska former.

  Sista inlämningsdag för deluppgift 1: fredag 24 nov kl 23:59
  Sista inlämningsdag för returer på del 1: fredag 1 dec kl 23:59.
  Sista inlämningsdag för deluppgift 2: fredag 1 dec kl 23:59.
  Sista inlämningsdag för returer på lab 2: fredag 8 dec kl 23:59.

 • Lab 3: Refaktorering av spelramverket.
  Här finns den färdiga kod som ni utgår från.

  Labben skall lämnas in i Fire, men även redovisas för handledare innan sista inlämningsdag (se nedan).
  Vid redovisningen skall samtliga medlemmar i labgruppen ska vara närvarande och kunna svara på frågor om hur ni genomfört laborationen.
  Redovisningen sker i samband med ordinarie handledningstillfällen.

  Sista inlämningsdag för lab 3: fredag 15 dec kl 23:59.
  Sista inlämningsdag för returer på lab 3: fredag 12 jan 2018 kl 23:59.