Hemsidan
Senaste nytt
Föreläsningar
Övningar
Laborationer
Instuderingsfrågor
Examination
Övriga resurser

Ansvarig:
Uno Holmer

Uppdaterad:
5 Dec, 2017

CHALMERS - Data- och informationsteknik
Data- och informationsteknik


TDA550 - Objektorienterad programvaruutveckling, fk
för TKIEK-2, TKTFY-3 och TKTEM-3
Informationen på dessa WWW-sidor avser
kurstillfället som går höstterminen 2017. 
(Denna sida är under konstruktion).

Examination

I kursen ingår en skriftlig tentamen.

För godkänd kurs krävs förutom godkänd tentamen även godkända laborationer.

Tentamensdatum: Se Chalmers Studieportal.

Gamla tentor

2017-01-15

Lösningsförslag till tentamen som gick 170113.
Tentagranskning är tisdag 14/2 kl 12-13 och torsdag 16/2 kl 12-13, rum 6128 i EDIT-huset.

2017-04-11

Lösningsförslag till tentamen som gick 170410.
Tentagranskning är onsdag 10/5 kl 12-13 och onsdag 17/5 kl 12-13, rum 6128 i EDIT-huset.

2017-08-18

Lösningsförslag till tentamen som gick 170816.

Tentor LÅ 2017/2018

2018-01-12

Lösningsförslag till tentamen som gick 180112.

Inga hjälpmedel kommer att vara tillåtna förutom till tesen bifogat utdrag ur Java API.

Tentagranskning är tisdag 13/2 kl 12-12.30 i rum 5128 i EDIT-huset
och fredag 16/2 kl 12-12.30 i rum 4128 i EDIT-huset.