Hemsidan
Senaste nytt
Föreläsningar
Övningar
Laborationer
Instuderingsfrågor
Examination
Övriga resurser

Ansvarig:
Uno Holmer

Uppdaterad:
5 Dec, 2017

CHALMERS - Data- och informationsteknik
Data- och informationsteknik


TDA550 - Objektorienterad programvaruutveckling, fk
för TKIEK-2, TKTFY-3 och TKTEM-3
Informationen på dessa WWW-sidor avser
kurstillfället som går höstterminen 2017. 
(Denna sida är under konstruktion).

Examination

I kursen ingår en skriftlig tentamen.

För godkänd kurs krävs förutom godkänd tentamen även godkända laborationer.

Tentamensdatum: Se Chalmers Studieportal.

Tentor läsåret 2017/2018

2018-01-12: Tes Lösningsförslag

2018-04-04: Tes Lösningsförslag

2018-08-22: Tes Lösningsförslag

Inga hjälpmedel kommer att vara tillåtna förutom till tesen bifogat utdrag ur Java API. Detta delas alltså ut av skrivningsvakten, tag inte med eget exemplar!

Tentagranskning är onsdag 19/9 2018, 13.30-14.00 samt onsdag 26/9 2018, 13.30-14.00 i rum 427 plan 4 i hus Jupiter, Campus Lindholmen.
Skrivningarna skickas till DIT:s studieexpedition på Maskingränd, Campus Johannneberg efter det andra granskningstillfället.