Instuderingsfrågor

Syftet med frågorna är att studenterna själv kontinuerligt kan kontrollera hur hon/han förstått det material som behandlas under kursen allteftersom materialet gås igenom. Det rekommenderas starkt att ni gör dessa uppgifter.

Menu