Föreläsningar

Tiderna och sal hittar ni på TimeEdit. Observera att innehållet och läsanvisningar av föreläsningar är preliminärt och uppdateras under kursens gång. Efter varje föreläsning ska vi lägga upp slides. Fjolårets slides kan man redan ladda ner och när slides blir uppdaterat kommer länkens namn att byta från ‘old’ till ‘new’.

Datum Innehåll Läsanvisningar Slides
4/9 Kursintroduktion och introduktion till programutveckling Delar av kapitel 1 och 2 new
5/9 Primitiva datatype, klassen Scanner och Math, selektering (if-satsten) Delar av kapitel 1, 2 och 3 new
11/9 Iteration: while-satsen, for-satsen och do-satsen Kapitel 4 new
18/9 Top-down design, metoder, parameteröverföring Kapitel 5 new
25/9 Mer om metoder Kapitel 5 old
2/10 Endimensionella fält och klassen String Kapitel 6 old
9/10 Läsa och skriva filer, flerdimensionella fält, klassen ArrayList Kapitel 6 old
16/10 Testning och felhantering Delar av kapitel 7 old
31/10 Introduction to Part 2 & Recap of Part 1 Kapitel 1 - 6 och delar av kapitel 7 old
2/11 Objects and classes Kapitel 8 old
9/11 Interfaces & the Collections Framework Kapitel 6 old demo
14/11 Graphical interfaces & event-driven programming Kapitel 9 och 10 old
21/11 Packages, exceptions, assertions & testing Kapitel 7 old
28/11 Enums, recursion, software design Kapitel 5.9 old hanoi demo


Menu