Tentamen

I kursen ingår en tentamen, som sker i tentamensveckan efter period 2. Tillåtet hjälpmedel på tentamen är kursboken Horstmann: Java for everyone. För att bli godkänd på denna kurs måste man:

På tentamen sätts graderade betyg. Tentamen är skriftligt och sker på papper, inte på en dator.

Tentamensdatum

Gamla tentor

Nedan finns en tre gamla tentor som givits på kursen:

Lösningsförslag

Menu