Kursutvärdering

Kursens utvärdering ska ske engligt Chalmers standard model.

Vi uppskattar era åsikter!

Studentrepresentanter

Mittmöte

Studentrepresentanter hade en enkät som ungefär hälften av studenterna deltog i. Nedanstående punkter är en resumé:

Menu