Om kursen

Kursplan

Det objektorienterade synsättet har idag en mycket stark ställning när det gäller programutveckling. Program som är uppbyggda enligt detta synsätt, s.k. objektorienterade program, består av ett antal samverkande delar som kallas objekt. Objekten kapslar in data och erbjuder metoder för att bearbeta och/eller avläsa datan. Objekten beskrivs av s.k. klasser. Kursens syfte är att lära ut grundläggande principerna och tekniker för hur man konstruerar imperativa objektorienterade program.

Officiella kursplanen hittar du här.

Lärare

Man ska kontakta Alex för allmäna frågor samt frågor omkring examination. Det är Alex och handledarna som är anvsariga för redovisning av labbarna.

Kursutvärderare

Menu