Kursansvarig:

Handledare:

Det finns en mejllista (en google-grupp) för kursen. Där kan man ställa frågor som är allmänt intressanta om kursens innehåll, främst laborationer och övningsuppgifter.

Examinator:

Har du frågor om kursen så kontakta alltid kursansvarig först, ej examinatorn.