Följande krävs för godkänt betyg på kursen:

För ett visst överbetyg krävs motsvarande betyg på tentan.

Betygsättning av tentorna:

Godkända hjälpmedel på tentorna: ett A4-blad med handskrivna anteckningar.

Efter rättning är tentorna tillgängliga vid expeditionen på plan 4 i EDIT-huset, och kan granskas där. Den som vill diskutera rättningen kan, inom tre veckor efter att resultatet har rapporterats, kontakta kursansvarig och boka tid för ett möte. Notera att tentan i så fall inte ska tas med från expeditionen.

Ta gärna en titt på några gamla tentor.