Föreläsningar

Tiderna och sal hittar ni på TimeEdit. Observera att innehållet och läsanvisningar av föreläsningar är preliminärt och uppdateras under kursens gång. Efter varje föreläsning ska vi lägga upp slides. Fjolårets slides kan man redan ladda ner och när slides blir uppdaterat kommer länkens namn att byta från ‘old’ till ‘new’.

Datum Innehåll Läsanvisningar Slides
6 sep Kursintroduktion och introduktion till programutveckling Delar av kapitel 1 och 2 new
12 sep Primitiva datatype, klassen Scanner och Math, selektering (if-satsten) Delar av kapitel 1, 2 och 3 new
13 sep Iteration: while-satsen, for-satsen och do-satsen Kapitel 4 new
19 sep Top-down design, metoder, parameteröverföring Kapitel 5 new
26 sep Mer om metoder Kapitel 5 new
3 okt Endimensionella fält och klassen String Kapitel 6 new
10 okt Läsa och skriva filer, flerdimensionella fält, klassen ArrayList Kapitel 6 new
17 okt Testning och felhantering Delar av kapitel 7 new
1 nov Introduction to Part 2 & Recap of Part 1 Kapitel 1 - 6 och delar av kapitel 7 new
3 nov Objects and classes Kapitel 8 new
10 nov Interfaces & the Collections Framework Kapitel 6 new demo
15 nov Graphical interfaces & event-driven programming Kapitel 9 och 10 new
22 nov Packages, exceptions, assertions & testing Kapitel 7 new
29 nov Enums, recursion, software design Kapitel 5.9 new hanoi demo


Menu