Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Data- och Informationsteknik

Planering för kursen

Objektorienterad programmering, vt 2015

 

Visa kursbokens innehåll

(Här finns en tabell som översätter övningsnummer i upplaga 8 av boken till upplaga 7. Översättning från upplaga 7 till upplaga 6 finns här. Översättning från upplaga 6 till upplaga 5 finns här.)

Läsvecka 1 (v 4)
   
Föreläsning 1:  Avsnitt 1.1 - 1.8.
    Föreläsning 2
:  Avsnitt 1.9 - 1.14 + 2.1 - 2.4.
    Föreläsning 3:  Avsnitt 2.5 - 2.11.
   

Läsvecka 2 (v 5)
    Föreläsning 4:  Resten kap 2 + avsnitt 3.1 - 3.9.
    Föreläsning 5
:  Avsnitt 3.10 - 3.11.1 +  avsnitt 4.1 4.4.
    Övning 1
:  Rekommenderade uppgifter: 1.7 och 1.8  samt 2.1, 2.2, 2.3, 2.7

Läsvecka 3 (v 6)
    Föreläsning 6
:  Avsnitt 4.5 + avsnitt 5.1-5.5 + avsnitt 19.4.
    Föreläsning 7
:  Avsnitt 6.1 - 6.3.

Läsvecka 4 (v 7)
    Övning 2
:  Rekommenderade uppgifter: 3.1, 3.5, 3.7, 3.11, 3.12, 3.14
    Övning 3
:  Rekommenderade uppgifter: 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6

Läsvecka 5 (v 8)
   
Föreläsning 8
:  Avsnitt 6.4, 6.6, 6.7, 14.7 .
    Föreläsning 9:  Avsnitt  7.1 - 7.3 + 12.7 + 8.1.1 - 8.1.4
    Övning 4
:  Rekommenderade uppgifter: 6.3, 6.7 och 6.5, 7.3 och 5.8

Läsvecka 6 (v 9)
    Föreläsning 10:  Avsnitt  , 9.1-9.2 + 9.4, 9.7, 9.8.
    Föreläsning 11:  12.1 - 12.3, 10.1 - 10.3
    Övning 5
:  Rekommenderade uppgifter: 9.2, 9.3, 9.4, 9.7

Läsvecka 7 (v 10)
    Föreläsning 12:  Avsnitt  10.4 - 10.8, 10.11.
    Föreläsning 13
:  Kapitel 11 + avsnitt 17.2 - 17.7.3, 16.4.2
    Övning 6:  Rekommenderade uppgifter: 10.1, 10.5, 12.1, 12.2, 12.3

Läsvecka 8 (v 11)
    Föreläsning 14:  Avsnitt  14.1.1-14.1.3
    Övning 7:  Rekommenderade uppgifter: 16.4 , 17.1, 17.4

Extra rekommenderade övningar: 5.8, 12.2, 12.3, 16.4, 19.6, 10.8 (klasserna Kort och Kortbunt kan hämtas från bokens hemsida)