Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Data- och Informationsteknik

Objektorienterad programmering, vt 2015
 

På denna sida ges ev.  schemaändringar och andra viktiga meddelanden.

Kursen startat måndagen den 19/1 kl 10:00 i salen HC2. Välkommen!