Seminarier inom Datorteknik och Datavetenskap

Information om respektive seminarium

Programmering

Presentatör: Niklas Broberg

Abstract:
Vi mjukstartar vår seminarieserie med att prata om programmering, ett område ni alla redan kommit i kontakt med. Vilka olika former av programmering kommer ni stöta på under er utbildning? Vad skiljer de tre studieprogrammen åt? Vilka möjligheter finns till fördjupning? Hur förhåller sig programmeringen till andra områden inom D&IT?

Anteckningar: pdf

Obligatoriska Kurser - DV
DIT440 - Introduktion till funktionell programmering
DIT012 - Imperativ programmering med grundläggande objektorientering
DIT950 - Programmering, fortsättningskurs
Obligatoriska Kurser - D
TDA555 - Introduktion till funktionell programmering
DAT043 - Objektorienterad programmering
EDA481 - Programmering av inbyggda system
Obligatoriska Kurser - IT
TDA545 - Objektorienterad programvaruutveckling
TDA550 - Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs
DAT016 - Programmering av inbyggda system
Valbara Kurser
TDA367/ DIT212- Objektorienterat programmeringsprojekt [obl. IT, valbar D/DV]
DAT290/ DIT214 - Datatekniskt projekt [obl. D, valbar DV/IT]
DIT152 - Programmering av inbyggda system [valbar DV]
TDA452 - Funktionell programmering [valbar IT]
TDA342 - Advanced Functional Programming

Algoritmer

Presentatör: Devdatt Dubhashi

Abstract:
Can you imagine your life today without Google search or Google translate? Everywhere around us we are surrounded by the products of algorithms. Tomorrow they may even drive your car! I will try to engage you in a discussion about what algorithms are, and what they do for us in everyday life. I will show you some cutting edge research by our own group at Chalmers and GU, including masters students, and tell you which courses those students did where they learnt a lot of what they put into practice. I will also tell you about the amazing opportunities today for algorithms people not only at Google and Facebook, but also our own Chalmerister innovation, Spotify which some of our students have joined.

Relevanta kurser
DIT960 - Datastrukturer [obl. DV]
DAT037 - Datastrukturer [obl. D]
TDA416 - Datastrukturer och algoritmer [obl. IT]
TIN093/ DIT600 - Algorithms [obl. DV, valbar D/IT]
TDA251/ DIT280 - Algorithms, advanced course
TDA206/ DIT370 - Discrete Optimization
TIN172/ DIT410 - Artificial Intelligence
TDA231/ DIT380 - Algorithms for Machine Learning and Inference
TDA357/ DIT620 - Databases
TDA507/ DIT380 - Computational Methods in Bioinformatics
Övriga länkar

Datorarkitektur - konstruktionsprinciper för datorsystem

Presentatör: Per Stenström

Abstract:
Datorer har genomgått en mycket imponerande utveckling sedan den första elektroniska datorn såg dagens ljus 1946 och fram till idag. Den har blivit miljontals gånger snabbare, mindre, åtminstone 10 000 gånger effektsnålare och tillförlitligare på ca 60 år. Detta seminarium behandlar denna hissnande utveckling och belyser några viktiga principer för att konstruera snabba datorer med lite inblick i aktuell forskning. Vi avslutar med att presentera kursutbud inom ämnet för de som tycker detta är ett spännande område.

Anteckningar: [pdf]

Relevanta Kurser

Digital konstruktion och Inbyggda system

Presentatör: Lars Svensson

Abstract:
Vart vi än vänder oss omges vi av datoriserade manicker: på skrivbordet, på soffbordet, på väggen i vardagsrummet, i fickan, i bilen… och detta är bara de som vi ser på nära håll: varken telenätet, elnätet, vattenförsörjningen, transportsystemen eller det mesta av industriproduktionen skulle fungera utan inbyggda elektronik- och datorsystem, i alla fall inte effektivt. Området "Digital konstruktion och inbyggda system" handlar om alla dessa manicker och om hur man konstruerar dem så att de erbjuder nödvändig flexibilitet, prestanda och batteritid. Vi rör oss från enstaka transistorer och grindar upp till enklare processorkärnor, där området "Datorarkitektur" tar vid; men även mot områden där prestanda- och effektkrav är alltför tuffa för processorlösningar.

Anteckningar: [pdf]

Relevanta Kurser

Software Technology

Presentatör: Josef Svenningsson

Abstract:
Hur kan man designa ett programmeringsspråk för förhindra buggar eller göra att program blir lättare att optimera? Hur kan man undvika information som man matar in på en hemsida hamnar i fel händer? Detta är några av frågeställingarna som man jobbar med inom forskningsgruppen Software Technology på Chalmers. I den här presentation kommer vi att se exempel på forskningsresultat från de senaste åren. Vi kommer också att berätta om kurser inom det här området och ge lite exempel på den typ av problem ni kommer att kunna lösa när ni tagit dessa kurser.

Anteckningar: pdf

Relevanta Kurser

Interaction Design and Technologies

Presentatör: Sus Lundgren

Abstract:
På masterprogrammet Interaction Design & Technologies möts studenter med väldigt olika bakgrunder, och rån ett flertal olika länder, för att lära sig mer om det som binder samman människor och datorer: interaktionsdesign. Man kan säga att interaktionsdesign är design av beteenden mer än något annat: Hur skall människan bete sig, hur svarar gränssnittet på det, hur beter sig det underliggande systemet? Därför spänner interaktionsdesign över design av så vitt skilda produkter som sociala medier, leksakrobotar, serious games, vanliga datorspel, appar av olika slag såväl som vanlig mjukvara, interaktiva upplevelser och allt däremellan. Följaktligen kan man välja att fokusera på kod, implementering och gränssnitt, på gränssnitt och funktionalitet, på gränssnitt och användarupplevelser eller på användarbehov och utvärdering eller vad som helst däremellan. Programmet har alltså en väldigt rik flora av kurser inom olika inriktningar där vi berör olika aspekter av detta. Bland lärarna hittar man forskare som håller på med spel, internationell krishantering, design av lärandeappar, design för bilindustrin, informationsvisualisering, olika typer av fysisk feedback, design för mobila enheter med mera.

Anteckningar: pdf

Relevanta Kurser

Logic and Language, Propositions and Types, Proofs and Computation - The particle physics of computer science

Presentatör: Andreas Abel

Abstract:
What is computation, what is the grammatical structure of a programming language, how do we give precise meaning to programs, how do we proof correctness of programs, and what does this teach us about the design of programming languages? These questions lead us to the basic principles (the atoms) of information and computation, which can be studied in advanced courses like "Logic in computer science", "Finite automata and formal languages", "Types for proofs and programs", and "Models of computation". In this talk, I will give a short overview on above questions and touch some answers, and present the research programming language Agda presented at Chalmers which realizes a direct connection between proofs and computation.

Anteckningar: pdf

Relevanta Kurser

Software Engineering

Presentatör: Agneta Nilsson

Abstract:
Software Engineering – eller mjukvaruutveckling - definieras som ” tillämpningen av en systematisk, disciplinerad och mätbar metod för utvecklandet, användandet och underhållet av programvara”. Mjukvaruutveckling utgör en allt viktigare beståndsdel i innovation, produktion och tjänster för såväl privata som offentliga aktörer. Effektiv mjukvaruutveckling med hög kvalitet, produktivitet och kommersiell träffsäkerhet är avgörande för näringslivets konkurrenskraft samt för en effektiv verksamhet i offentlig sektor. Behovet av en effektiv mjukvaruutveckling är därmed gemensamt för en lång rad aktörer inom vitt skilda områden inför utmaningen att hänga med i utvecklingen och optimera sin verksamhet efter ständigt nya förutsättningar. På seminaret kommer vi att prata mer om vilka olika kunskapsområden som ingår i mjukvarutveckling och hur dessa är relaterade till ovanstående utmaningar.

Anteckningar: pdf

Relevanta Kurser

Datasäkerhet

Presentatör: Magnus Almgren

Abstract:
Datorer finns överallt - men kan man lita på dem? Alla vet vad en dator är! Man surfar för att hitta information eller för förströelse. Men också andra delar av samhället är beroende av datorer. Elförsörjning och mobiltelefoni är två bra exempel. I tidningarna står ofta om datorattacker. Men vad är en datorattack? Hur fungerar den? Vad görs inom forskningen för att upptäcka attacker och vad finns det för kurser på Chalmers för att lära sig mer?

Anteckningar: pdf

Relevanta Kurser

Datorgrafik för spel och film

Presentatör: Ulf Assarsson

Abstract:
Föredraget kommer att gå igenom, på populärvetenskaplig nivå men ur tekniskt perspektiv, hur datorgrafik i film och spel fungerar. Observera att föredraget även har givits tidigare som gästföreläsning i några datakurser i åk1 och åk2.

Anteckningar: [pdf]

Relevanta Kurser