Resurssida

För kurser i Grundläggande datorteknik, Maskinorienterad programmering och Realtidssystem.
Börja med att läsa installationsanvisningar här.

Nya versioner Eterm8/Simserver (0.96)
GCC-ARM version 7.2.1, CodeLite version 11.0.8

Programvara

Windows

Linux

OSX

Anm.

Digiflisp

digiflisp-1.07-setup.exe

digiflisp-1-07.tar.gz

digiflisp_1.07_amd64.deb

digiflisp.app.1.07.zip

 

Old\digiflisp.app.1.06.zip

Använd i första hand senaste version.

ETERM8/
SimServer

eterm8-0.971-setup.exe

eterm8-0.971.tar.gz

eterm8_0.971_amd64.deb

eterm8.app.0.971.zip

simserver.app.0.971.zip

 

Old\eterm8.app-0.97.zip

Använd i första hand senaste version.

Codelite

codelite-amd64-11.0.8.0-cse.exe

Repositories

codelite.app.zip

GCC 64bit

INGÅR I CodeLite dist

Installeras normalt med LINUX. 

Om du inte tidigare gjort det, börja med att installera XCode 

 

GCC ARM

INGÅR I CodeLite dist

gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major-linux.tar.bz2
(GCC 7)

INGÅR I CodeLite dist

 

SDL – Small Device Library

INGÅR I CodeLite dist

Se SDL hemsida

Se kursens hemsida

 

MD407-templates

INGÅR I CodeLite dist

md407-templates-linux.zip

INGÅR I CodeLite dist

mallar för projekt 

USBDM . Chalmers

USBDM_Drivers_4_12_1_Win_x64.msi

usbdm-amd64-4.13.1-cse.exe

 

 

Krävs endast vid laboration 1

Terminal-emulator

INGÅR i CodeLite, ETERM och digiflisp distributioner

CoolTerm_Linux.zip

CoolTerm_Mac.zip

FTDIUSBSerialDriver_v2_2_18.dmg

Krävs endast vid laborationsplats

 

Uppdateringar inför LP4, 2019, Digiflisp 1.07, SimServer 0.971, Eterm 8 0.971

Länkat mot senaste versionen av klassbiblioteket, detta fixade en rad småbuggar i tidigare versioner, framför allt Linux och OSX/MacOS.

Anm: DigiFlisp 1.07 för Linux, OSX/MacOS: IO-simulatorns konsollfunktion ("terminal")  fungerar ej.
Anm: Eterm8/SimServer 0.971 för Linux, OSX/MacOS: IO-simulatorns konsollfunktion ("terminal")  fungerar ej.

MD407 debugger/monitor 2018-06-18.