Resurssida

För kurser i Grundläggande datorteknik, Maskinorienterad programmering och Realtidssystem

Programvara

Windows

Linux

OSX

Anm.

Digiflisp

digiflisp-1.04-setup.exe

digiflisp-1-04.tar.gz

digiflisp_1.04_amd64.deb (Debian 8)

digiflisp_1.04_amd64.deb (Debian 9)

digiflisp.app.1-04.zip

Windows version  före 10 kan behöva vc2015 bibliotek, se här

ETERM8

eterm8-0.95-setup.exe

eterm8-2017-04-27.tar.gz

eterm8_0.95_amd64.deb (Debian 8)

eterm8_0.95_amd64.deb (Debian 9)

eterm8.app-0.95.zip

 Windows version  före 10 kan behöva vc2015 bibliotek, se här

Simserver

INGÅR I ETERM8 dist

simserver-2017-04-27.tar.gz

INGÅR I ETERM8 dist

 Windows version  före 10 kan behöva vc2015 bibliotek, se här

Codelite

codelite-amd64-10.0.4.0-cse.exe

Repositories

codelite.app.zip

GCC 64bit

INGÅR I CodeLite dist

Installeras normalt med LINUX. 

Om du inte tidigare gjort det, börja med att installera XCode 

 

GCC ARM

INGÅR I CodeLite dist

gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-linux.tar.bz2 (GCC 5)

 

gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update-linux.tar.bz2 (GCC 6)

INGÅR I CodeLite dist

 

SDL – Small Device Library

INGÅR I CodeLite dist

Se kursens hemsida

Se kursens hemsida

 

MD407-templates

INGÅR I CodeLite dist

md407-templates-linux.zip

INGÅR I CodeLite dist

mallar för projekt 

USBDM . Chalmers

USBDM_Drivers_4_12_1_Win_x64.msi

usbdm-amd64-4.13.1-cse.exe

 

 

Krävs endast vid laboration 1

Terminal-emulator

INGÅR i CodeLite, ETERM och digiflisp distributioner

CoolTerm_Linux.zip

CoolTerm_Mac.zip

FTDIUSBSerialDriver_v2_2_18.dmg

Krävs endast vid laborationsplats

 

Anm:
Installationer på LINUX och OSX kan göras på olika sätt. Följande procedur har använts vid test och visat sig fungera bra. Du måste ha rot-behörighet för att genomföra alla steg. 

LINUX: (testat med Debian 8.x och Ubuntu 16.04)

Debian: (Debian 8, jessie och Debian 9, stretch)

installera: sudo dpkg -i digiflisp_1.04_amd64.deb

ta bort: sudo dpkg -r digiflisp

installera: sudo dpkg -i eterm8_0.95_amd64.deb

ta bort: sudo dpkg -r eterm8

anm: ’eterm8’ innehåller även SimServer.

 

Övriga LINUX-system:

Anvisningarna förutsätter att du laddat hem distributionerna och att dessa, på vanligt sätt då hamnat i ditt hembibliotek under /Downloads.

Digiflisp, ETERM8 och Simserver, praktiskt att placera i /usr/local/bin:

cd /usr/local/bin

cp ~/Downloads/digiflisp-1-xx.tar.gz .

gunzip digiflisp-1-xx.tar.gz

tar xvf digiflisp-1-xx.tar

rm digiflisp-1-xx.tar

 

cp ~/Downloads/eterm8-2017-04-27.tar.gz .

gunzip eterm8-2017-04-27.tar.gz

tar xvf eterm8-2017-04-27.tar

rm eterm8-2017-04-27.tar

 

cp ~/Downloads/simserver-2017-04-27.tar.gz .

gunzip simserver-2017-04-27.tar.gz

tar xvf simserver-2017-04-27.tar

rm simserver-2017-04-27.tar

 

 

CodeLite: Installera enligt anvisningar från länk ovan. Codelite hamnar då i /usr/share/codelite.

Projektfil för MD407 md407-startup.zip, packas upp i ett nytt bibliotek under: /usr/share/codelite/templates/projects

cd /usr/share/codelite/templates/projects

cp ~/Downloads/ md407-templates-linux.zip .

unzip md407-templates-linux.zip

rm md407-templates-linux.zip

 

GCC ARM: Detta är ett stort programpaket och det kan det vara praktiskt att installera i ett eget hembibliotek: /usr/local/gcc-arm.

cd /usr/local

cp ~/Downloads/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-linux.tar.bz2 .

bunzip2 gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-linux.tar.bz2

tar xvf gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2

mv gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2 gcc-arm

rm gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-linux.tar

 

Starta nu CodeLite.

Gör kompilatorsökning välj:

Settings | Build Settings (Add Compilers). – Add existing compiler

I dialogen Select the compiler folder väljer du biblioteket /usr/local/gcc-arm.

 

Med detta ska installationen vara klar.

Om binärfilerna i gcc-arm/bin inte går att starta kan det bero på att vissa 32-bitars bibliotek saknas i din Linuxinstallation.

Se då även: http://gnuarmeclipse.github.io/toolchain/install/ som beskriver 32-bitars bibliotek som eventuellt måste installeras.

 

 

OSX: (min 10.10)

Anvisningarna förutsätter att du laddat hem distributionerna och att dessa, på vanligt sätt då hamnat i ditt hembibliotek under /Downloads.

Digiflisp, ETERM8 och Simserver, praktiskt att placera i /Applications:

cd /Applications

cp ~/Downloads/digiflisp.app.1-04.zip .

unzip digiflisp.app.1-04.zip

cp ~/Downloads/eterm8.app-0.95.zip .

unzip eterm8.app-0.95.zip

 

CodeLite: Kopiera komprimerad tar-fil till /Applications och packa upp här. Codelite hamnar då i /Applications/codelite.app.

 

Projektfiler (”templates”)  för MD407 md407-startup.zip, packas upp i ett nytt bibliotek under: /Applications/CodeLite.app/Contents/SharedSupport/templates/projects

cd /Applications/CodeLite.app/ Contents/SharedSupport/templates/projects

cp ~/Downloads/md407-templates-osx.zip .

unzip md407-templates-osx.zip

 

GCC ARM: Detta är ett stort programpaket och det kan det vara praktiskt att installera i ett eget hembibliotek: /Applications/gcc-arm.

mkdir /Applications/gcc-arm

cd /Applications/gcc-arm

cp ~/Downloads/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-mac.tar.bz2 .

bunzip2 gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-mac.tar.bz2

tar xvf gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-mac.tar

mv gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-mac gcc-arm

rm gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-mac.tar

 

Starta nu CodeLite.

Gör kompilatorsökning

Settings | Build Settings (Add Compilers). – Add existing compiler (det lilla gröna +-tecknet uppe till vänster)

I dialogen Select the compiler folder väljer du biblioteket /Applications/gcc-arm.

 

Med detta ska installationen vara klar.