Resurssida

För kurser i Grundläggande datorteknik, Maskinorienterad programmering och Realtidssystem

Programvara

Windows

Linux

OSX

Anm.

Digiflisp

digiflisp-1.04-setup.exe

digiflisp-1-04.tar.gz

digiflisp_1.04_amd64.deb (Debian 8)

digiflisp_1.04_amd64.deb (Debian 9)

digiflisp.app.1-04.zip

Windows version  före 10 kan behöva vc2015 bibliotek, se här

ETERM8

eterm8-0.95-setup.exe

eterm8-2017-04-27.tar.gz

eterm8_0.95_amd64.deb (Debian 8)

eterm8_0.95_amd64.deb (Debian 9)

eterm8.app-0.95.zip

 Windows version  före 10 kan behöva vc2015 bibliotek, se här

Simserver

INGÅR I ETERM8 dist

simserver-2017-04-27.tar.gz

INGÅR I ETERM8 dist

 Windows version  före 10 kan behöva vc2015 bibliotek, se här

Codelite

codelite-amd64-10.0.4.0-cse.exe

Repositories

codelite.app.zip

GCC 64bit

INGÅR I CodeLite dist

Installeras normalt med LINUX. 

Om du inte tidigare gjort det, börja med att installera XCode 

 

GCC ARM

INGÅR I CodeLite dist

gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-linux.tar.bz2 (GCC 5)

 

gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update-linux.tar.bz2 (GCC 6)

gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update-mac.tar.bz2

 

SDL – Small Device Library

INGÅR I CodeLite dist

Se kursens hemsida

Se kursens hemsida

 

MD407-templates

INGÅR I CodeLite dist

md407-templates-linux.zip

INGÅR I CodeLite dist

mallar för projekt 

USBDM . Chalmers

USBDM_Drivers_4_12_1_Win_x64.msi

usbdm-amd64-4.13.1-cse.exe

 

 

Krävs endast vid laboration 1

Terminal-emulator

INGÅR i CodeLite, ETERM och digiflisp distributioner

CoolTerm_Linux.zip

CoolTerm_Mac.zip

FTDIUSBSerialDriver_v2_2_18.dmg

Krävs endast vid laborationsplats

 

Anm:
Installationer på LINUX och OSX kan göras på olika sätt. Följande procedur har använts vid test och visat sig fungera bra. Du måste ha rot-behörighet för att genomföra alla steg. 

LINUX: (testat med Debian 8.x och Ubuntu 16.04)

Debian: (Debian 8, jessie och Debian 9, stretch)

installera: sudo dpkg -i digiflisp_1.04_amd64.deb

ta bort: sudo dpkg -r digiflisp

installera: sudo dpkg -i eterm8_0.95_amd64.deb

ta bort: sudo dpkg -r eterm8

anm: ’eterm8’ innehåller även SimServer.

 

Övriga LINUX-system:

Anvisningarna förutsätter att du laddat hem distributionerna och att dessa, på vanligt sätt då hamnat i ditt hembibliotek under /Downloads.

Digiflisp, ETERM8 och Simserver, praktiskt att placera i /usr/local/bin:

cd /usr/local/bin

cp ~/Downloads/digiflisp-1-xx.tar.gz .

gunzip digiflisp-1-xx.tar.gz

tar xvf digiflisp-1-xx.tar

rm digiflisp-1-xx.tar

 

cp ~/Downloads/eterm8-2017-04-27.tar.gz .

gunzip eterm8-2017-04-27.tar.gz

tar xvf eterm8-2017-04-27.tar

rm eterm8-2017-04-27.tar

 

cp ~/Downloads/simserver-2017-04-27.tar.gz .

gunzip simserver-2017-04-27.tar.gz

tar xvf simserver-2017-04-27.tar

rm simserver-2017-04-27.tar

 

 

CodeLite: Installera enligt anvisningar från länk ovan. Codelite hamnar då i /usr/share/codelite.

Projektfil för MD407 md407-startup.zip, packas upp i ett nytt bibliotek under: /usr/share/codelite/templates/projects

cd /usr/share/codelite/templates/projects

cp ~/Downloads/ md407-templates-linux.zip .

unzip md407-templates-linux.zip

rm md407-templates-linux.zip

 

GCC ARM: Detta är ett stort programpaket och det kan det vara praktiskt att installera i ett eget hembibliotek: /usr/local/gcc-arm.

cd /usr/local

cp ~/Downloads/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-linux.tar.bz2 .

bunzip2 gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-linux.tar.bz2

tar xvf gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2

mv gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2 gcc-arm

rm gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-linux.tar

 

Starta nu CodeLite.

Gör kompilatorsökning välj:

Settings | Build Settings (Add Compilers). – Add existing compiler

I dialogen Select the compiler folder väljer du biblioteket /usr/local/gcc-arm.

 

Med detta ska installationen vara klar.

Om binärfilerna i gcc-arm/bin inte går att starta kan det bero på att vissa 32-bitars bibliotek saknas i din Linuxinstallation.

Se då även: http://gnuarmeclipse.github.io/toolchain/install/ som beskriver 32-bitars bibliotek som eventuellt måste installeras.

 

 

OSX: (min 10.10)

Anvisningarna förutsätter att du laddat hem distributionerna och att dessa, på vanligt sätt då hamnat i ditt hembibliotek under /Downloads.

Observera, om man låter Safari ladda hem OCH packa upp filerna ska man INTE försöka starta programmen omedelbart.

Först måste man undanta dom från "Gatekeeper"s behandling... (se nedan).

 

Digiflisp, ETERM8 och Simserver, praktiskt att placera i /Applications:

cd /Applications

cp ~/Downloads/digiflisp.app.1-04.zip .

unzip digiflisp.app.1-04.zip

cp ~/Downloads/eterm8.app-0.95.zip .

unzip eterm8.app-0.95.zip

 

CodeLite: Kopiera komprimerad tar-fil till /Applications och packa upp här. Codelite hamnar då i /Applications/codelite.app.

 

Projektfiler (”templates”)  för MD407 md407-startup.zip, packas upp i ett nytt bibliotek under: /Applications/CodeLite.app/Contents/SharedSupport/templates/projects

cd /Applications/CodeLite.app/ Contents/SharedSupport/templates/projects

cp ~/Downloads/md407-templates-osx.zip .

unzip md407-templates-osx.zip

 

GCC ARM: Detta är ett stort programpaket och det kan det vara praktiskt att installera i ett eget hembibliotek: /Applications/gcc-arm.

cd /Applications

cp ~/Downloads/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update-mac.tar.bz2 .

bunzip2 gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update-mac.tar.bz2

tar xvf gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update-mac.tar

mv gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update-mac.tar gcc-arm

rm gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update-mac.tar

 

Nu (2017-03-23) måste vi hindra "gatekeeper" från att placera våra program i "karantän"

 

sudo spctl --add /Applications/eterm8.app

sudo spctl --add /Applications/simserver.app

sudo spctl --add /Applications/CodeLite.app

 

Starta nu CodeLite.

Gör kompilatorsökning

Settings | Build Settings (Add Compilers). – Add existing compiler (det lilla gröna +-tecknet uppe till vänster)

I dialogen Select the compiler folder väljer du biblioteket /Applications/gcc-arm.

 

Med detta ska installationen vara klar.