Hemsidan
Senaste nytt
Föreläsningar
Övningar
Laborationer
Instuderingsfrågor
Examination
Övriga resurser

Ansvarig:
Uno Holmer

Uppdaterad:
5 Oct, 2017

CHALMERS - Data- och informationsteknik
Data- och informationsteknik


TDA550 - Objektorienterad programvaruutveckling, fk
för TKIEK-2, TKTFY-3 och TKTEM-3
Informationen på dessa WWW-sidor avser
kurstillfället som går höstterminen 2017. 
(Denna sida är under konstruktion).

Examination

I kursen ingår en skriftlig tentamen.

För godkänd kurs krävs förutom godkänd tentamen även godkända laborationer.

Tentamensdatum: Se Chalmers Studieportal.

Gamla tentor

Anslås senare.

Inga hjälpmedel kommer att vara tillåtna förutom till tesen bifogat utdrag ur Java API.